โฮมยิม-home-gym-0
โฮมยิม-home-gym-1

โฮมยิม สำหรับใช้ในบ้าน

สามารถซื้อได้ทั้ง ผ่านทางออนไลน์ และ ที่โชว์รูม

โฮมยิม สำหรับใช้งานในบ้าน ทุกแบบ และ ขนาด เลื่อนดูสินค้าได้ข้างล่าง (สำหรับสินค้าใช้งานใน ฟิตเนส เลื่อนดูล่างสุด) หากมีคำถาม กดแชทกับเรา

โฮมยิม-เครื่องออกกำลังกาย-h2-8
โฮมยิม-เครื่องออกกำลังกาย-h2-2

.

.

ข้อดีของการบริหารร่างกายด้วยโฮมยิม เครื่องออกกำลังกาย

การบริหารร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างจริงจัง เอาใจใส่และสม่ำเสมอ ซึ่งการบริหารร่างกายด้วยโฮมยิม เครื่องออกกำลังกายถือเป็นวิธีในการบริหารร่างกายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อดีในการใช้โฮมยิม เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารร่างกายนั้นมีดังต่อไปนี้

  1. ความสะดวกในการออกกำลังกาย การใช้เครื่องมือมาช่วยในการออกกำลังกายจะเพิ่มความสะดวกในการบริหารร่างกายได้ตลอดเวลาตามความสะดวก เช่น ในเวลาว่าในการนั่งดูโทรทัศน์ก็สามารถออกกำลังกายด้วยลู่วิ่งไปด้วยได้ หรือใช้เวลาในช่วงที่รอให้เครื่องซักผ้าทำงานก็สามารถเล่นเครื่องมือสำหรับออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อไป
  2. ความต่อเนื่องในการบริหารร่างกาย การบริหารร่างกายด้วยโฮมยิม เครื่องออกกำลังกายนั้นผู้ใช้สามารถเลือกระดับความยากง่ายในการใช้เครื่องมือได้ ทั้งยังสามารถกำหนดระยะเวลาในการออกกำลังกายได้ จึงทำให้การออกกำลังกายด้วยเครื่องบริหารเหล่านี้มีความต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มระดับการออกกำลังกายได้เองง่าย ๆ อีกด้วย
  3. การบริหารร่างกายที่ไม่ก่อความกดดันต่อร่างกายมากเกินไป เพราะเครื่องบริหารร่างกายมักถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงกดดันอันเกิดจากการเสียดสีของร่างกายและข้อต่อส่วนต่าง ๆ จึงช่วยในการผ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่ให้หนักมากเกินไปซึ่งการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยแรงของกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียว อาจจะก่อให้เกิดการเสียดสีบริเวณข้อต่อและมัดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ
  4. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าในการไปเข้าฟิตเนส แม้ว่าเครื่องมือสำหรับออกกำลังกายจะมีราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับค่าสมัครสมาชิกรายปีของฟิตเนสต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการอยู่จะพบว่ามีความคุ้มค่ากว่ามาก เพราะผู้ออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปใช้บริการ รวมถึงค่าสมาชิก หากไปใช้ไม่ทันตามกำหนดก็อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่าได้อีกด้วย
  5. เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะการบริหารร่างกายโดยใช้เครื่องมือจะช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เหมาะสม ส่งผลให้การเผาผลาญแคลอรี่อยู่ในระดับตามต้องการได้ดี กล้ามเนื้อมีความกระชับและถูกควบคุมดูแลอย่างสมส่วน จึงเชื่อมั่นได้ว่าร่างกายจะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ได้จริง รูปร่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีลักษณะสมส่วนและสวยงามได้ดี

จึงอาจกล่าวได้ว่าการบริหารร่างกายด้วยโฮมยิม เครื่องออกกำลังกายนั้น นับเป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง โดยไม่เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บต่าง ๆ เหมือนกับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่ใช่เครื่องมือ ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเหมือนการใช้บริการฟิตเนส อีกทั้งยังสามารถทำได้บ่อย จึงมีความต่อเนื่องและเห็นประสิทธิภาพการออกกำลังกายได้อย่างชัดเจน